• /
 • สั่งซื้อ
VPS | Co-Location | Web Hosting | SSL Certificates

VPS Linux - Plan 1

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU: 1 Core
 • RAM (ไม่แชร์):4 GB
 • HDD (ปกติ):100 GB
 • หรือ HDD SSD:40 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 1,100 บาท /เดือน
฿1,000 Baht [ 1 เดือน ] ฿5,400 Baht [ 6 เดือน ] ฿10,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Linux - Plan 2

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:2 Core
 • RAM (ไม่แชร์):8 GB
 • HDD (ปกติ):200 GB
 • หรือ HDD SSD:80 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 1,800 บาท /เดือน
฿1,600 Baht [ 1 เดือน ] ฿9,120 Baht [ 6 เดือน ] ฿16,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Linux - Plan 3

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU: 3 Core
 • RAM (ไม่แชร์):12 GB
 • HDD (ปกติ):300 GB
 • หรือ HDD SSD: 120 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 2,450 บาท /เดือน
฿2,200 Baht [ 1 เดือน ] ฿11,880 Baht [ 6 เดือน ] ฿22,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Linux - Plan 4

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:4 Core
 • RAM (ไม่แชร์):16 GB
 • HDD (ปกติ):400 GB
 • หรือ HDD SSD: 160 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 3,150 บาท /เดือน
฿2,800 Baht [ 1 เดือน ] ฿15,120 Baht [ 6 เดือน ] ฿28,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Linux - Plan 5

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:5 Core
 • RAM (ไม่แชร์):20 GB
 • HDD (ปกติ):500 GB
 • หรือ HDD SSD: 200 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 3,800 บาท /เดือน
฿3,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿18,360 Baht [ 6 เดือน ] ฿34,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Windows - Plan 1

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:4 Core
 • RAM (ไม่แชร์):8 GB
 • HDD (ปกติ): 100 GB
 • หรือ HDD SSD: 40 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 1,550 บาท /เดือน
฿1,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿7,560 Baht [ 6 เดือน ] ฿14,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Windows - Plan 2

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU: 6Core
 • RAM (ไม่แชร์):16 GB
 • HDD (ปกติ): 200 GB
 • หรือ HDD SSD: 80 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 1,550 บาท /เดือน
฿2,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿12,960 Baht [ 6 เดือน ] ฿24,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Windows - Plan 3

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:8 Core
 • RAM (ไม่แชร์):24 GB
 • HDD (ปกติ): 300 GB
 • หรือ HDD SSD: 120 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 3800บาท /เดือน
฿3,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿18,360 Baht [ 6 เดือน ] ฿34,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Windows - Plan 4

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:10 Core
 • RAM (ไม่แชร์): 32 GB
 • HDD (ปกติ): 400 GB
 • หรือ HDD SSD: 160 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 4800บาท /เดือน
฿4,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿23,760 Baht [ 6 เดือน ] ฿44,000 Baht [ 1 ปี ]

VPS Windows - Plan 5

เลือก ระยะเวลาบริการ:
 • CPU:12 Core
 • RAM (ไม่แชร์): 40 GB
 • HDD (ปกติ): 500 GB
 • หรือ HDD SSD: 200 GB
 • Internet Share: 1 Gbps
 • HDD เลือกรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ถ้า..ชำระผ่านทรูมันนี่: 6000 บาท /เดือน
฿5,400 Baht [ 1 เดือน ] ฿29,160 Baht [ 6 เดือน ] ฿54,000 Baht [ 1 ปี ]

Powered by HostBill