• /
  • สั่งซื้อ

Browse Products & Services

รายการ ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน
Beginner Plan 500 MB ฿450 Baht ฿450 Baht [ 1 ปี ]
Starter Plan 1 GB ฿800 Baht ฿800 Baht [ 1 ปี ]
Standard Plan 3 GB ฿1,000 Baht ฿1,000 Baht [ 1 ปี ]
Silver Plan 8 GB ฿2,000 Baht ฿2,000 Baht [ 1 ปี ]
Gold Plan 10 GB ฿2,500 Baht ฿2,500 Baht [ 1 ปี ]
Platinum Plan 15 GB ฿3,000 Baht ฿3,000 Baht [ 1 ปี ]
Super Plan 30 GB ฿5,000 Baht ฿5,000 Baht [ 1 ปี ]

Powered by HostBill