• /
 • สั่งซื้อ

Browse Products & Services

 • Beginner Plan 500 MB
  • HDD: 400 MB
  • Bandwidth: 30 GB/Month
  • Support: 1 Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 450 / [ 1 ปี ]
 • Starter Plan 1 GB
  • HDD: 1 GB
  • Bandwidth: 50 GB/Month
  • Support: 1 Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 800 / [ 1 ปี ]
 • Standard Plan 3 GB
  • HDD: 3 GB
  • Bandwidth: 80 GB/Month
  • Support: 2 Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 1,000 / [ 1 ปี ]
 • Standard Plan 3 GB
  • HDD: 3 GB
  • Bandwidth: 80 GB/Month
  • Support: 1 Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 1,000 / [ 1 ปี ]
 • Silver Plan 8 GB
  • HDD: 8 GB
  • Bandwidth: 100 GB/Month
  • Support: 2 Domains
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 1,800 / [ 1 ปี ]
 • Gold Plan 10 GB
  • HDD: 10 GB
  • Bandwidth: 180 GB/Month
  • Support: 3 Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 2,100 / [ 1 ปี ]
 • Platinum Plan 15 GB
  • HDD: 15 GB
  • Bandwidth: 230 GB/Month
  • Support: Unlimited Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 3,000 / [ 1 ปี ]
 • Super Plan 30 GB
  • HDD: 20 GB
  • Bandwidth: 360 GB/Month
  • Support: Unlimited Domain
  1. Sub Domain: Unlimited
  2. Email Account: Unlimited
  3. Database : Unlimited
from ฿ 5,000 / [ 1 ปี ]

Powered by HostBill